Kolumbaria

Kolumbarium to prostopadłościenna lub niekiedy kopulasta budowla cmentarna, pełniąca funkcję zbiorowego grobowca. W niszach - usytuowanych w ścianach wewnętrznych - w piętrowych rzędach, składa się dwie lub trzy urny z prochami zmarłych. Na płytach zamykających nisze umieszcza się napisy i znaki sakralne.

Przykładowe realizacje

Wychodząc naprzeciw pojawiającemu się coraz częściej zapotrzebowaniu na zróżnicowane formy pochówków urnowych, oferujemy również usługi w zakresie wykonania tablic napisowych, zaprojektowanych specjalnie do kolumbarium. Dysponujemy szeroką paletą w zakresie płyt granitowych, liternictwa i ornamentów.

Prawo i tradycja

Kolumbaria pojawiły się w I wieku p.n.e. za panowania cesarza Augusta i w okresie wczesnochrześcijańskim. Pierwotnie do wydrążonych w skalnych ścianach nisz wsuwano trumny ze zmarłymi i zakrywano je kamiennymi płytami, tzw. wiekami. Na posadzce, pod ścianą ustawiano sarkofagi, zaś wnętrze krypty zdobiono freskami. W miarę upływu czasu przestrzeń w niszy skalnej została przeznaczona na urny z prochami zmarłych.

Kolumbaria buduje się najczęściej na cmentarzach w pobliżu krematoriów. Obecnie Kościół katolicki dopuszcza kremację obok tradycyjnego pochówku w ziemi. Polskie prawo uwzględnia ceremonię kremacji oraz zastrzega, że spopielone ciało zmarłego należy pochować na cmentarzu, w katakumbach lub w kolumbarium.