Projektowanie kompozycji literniczej

Stworzenie profesjonalnego napisu w kamieniu, na płycie nagrobka, tablicy pamiątkowej lub informacyjnej jest sztuką doboru wielu czynników. Przystępując do pracy nad realizacją pomnika lub nad zapełnieniem napisówki określoną treścią, rozplanowujemy wstępnie aranżację, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów. Zazwyczaj wykonujemy w tym celu wcześniejszą wizualizację (projekt) inskrypcji, m.in. przy użyciu komputera.

Kilka luźnych uwag na temat projektowania stylu inskrypcji

Napis na nagrobku powinien być czytelny i widoczny już z pewnej odległości. W tym celu określamy wielkości liter i odpowiedni krój czcionki, które z kolei muszą być dopasowane do rozmiarów tablicy napisowej. Nie bez znaczenia jest zastosowanie odpowiednich odległości pomiędzy sąsiednimi wierszami tekstu (tzw. interlinia) oraz odstępów (prześwitów) pomiędzy sąsiadującymi znakami (kerning).

Udany projekt napisówki jest wynikiem określenia hierarchii ważności oraz kolejności przekazywanych treści. Używając większych liter lub kontrastu typograficznego jesteśmy w stanie wyróżnić te fragmenty, które są najbardziej istotne lub przekazują najwięcej treści. Operując umiejętnie wyróżnieniem zachowujemy dalece idącą powściągliwość. Jesteśmy w pełni świadomi tego, iż nazbyt wiele "podkreśleń" nie podkreśla niczego!

Oczywistym jest dla nas również fakt, że nie każdy krój pisma będzie dobrze zauważalny w każdej technice. Dlatego już w fazie projektowania decydujemy się na wybór techniki wykonania inskrypcji, który jest zależny m.in. od rodzaju pomnika, treści napisu, odcienia i faktury kamienia, kształtu pola napisowego, a nawet od warunków otoczenia - wszystkie te elementy składają się na efekt końcowy napisu.

W przypadku wykonywania nagrobków o charakterze rodzinnym, jeszcze przed rozpoczęciem projektowania staramy się określić potencjalną liczbę osób które zostaną pochowane w tym samym miejscu (tzw. dochówki). Takie postępowanie pozwala lepiej rozplanować miejsce na tablicy napisowej oraz uniknąć upychania na siłę kolejnych nazwisk w późniejszym czasie. Dodanie nowej inskrypcji jest również możliwe po zmianie projektu.

Podsumowanie

Każdy pomnik jest indywidualny i posiada inną formę przekazu. Dlatego nie tylko treść inskrypcji, ale również szereg innych czynników - z których kilka zaledwie wymieniliśmy powyżej - muszą być brane pod uwagę przy opracowaniu kompozycji jednego z najważniejszych elementów nagrobka, jakim jest tablica napisowa. Obok informacji o zmarłym, liternictwo jest integralną częścią pomnika. Przemyślana kompozycja liternicza tworzy, wraz z pozostałymi elementami aranżacji, harmonijną całość i na odwrót - nieudolny projekt napisówki może także oszpecić nawet świetnie zaprojektowany, kosztowny zazwyczaj pomnik. Zapraszamy do współpracy!

Informacje uzupełniające

  1. Wykonywanie napisów w kamieniu
  2. Wykańczanie i uszlachetnianie inskrypcji
  3. Litery renomowanych firm na nagrobki
  4. Wiersze, cytaty, sentencje nagrobne