Wiersze, cytaty, sentencje nagrobne

Sentencje nagrobne są ostatnim zdaniem dla zmarłego. Często wybierane są napisy o treści religijnej, w formie prostych, krótkich wyrażeń lub dłuższych sekwencji i fragmentów z Biblii, zmuszających do zadumy i przemyśleń. Wiele współczesnych napisów nagrobnych nie zawiera wątku religijnego. Mogą być refleksją tłumiącą cierpienie po stracie bliskiej osoby, niekiedy są to słowa charakteryzujące życie człowieka, jego zawód, poglądy, zasługi...

Poniżej prezentujemy kilka sentencji nagrobnych z różnych realizacji

Napisy na nagrobki – jaka ich treść będzie właściwa?

Dysponujemy obszerną bibliografią oraz znaczącą liczbą cytatów, wierszy i sentencji nagrobnych. Skłaniamy się jednak ku stwierdzeniu, że najlepszą inskrypcją jest zazwyczaj ta, która odzwierciedla uczucia po stracie bliskiej osoby. Dlatego postanowiliśmy nie publikować tych materiałów na stronach naszego serwisu internetowego, nie chcąc dawać w tym kierunku (przynajmniej na początku) jakichkolwiek sugestii.

Nie chcemy zakłócać osobistych odczuć i myśli, kierowanych przez bliskich zmarłej osobie, ku wyborze własnych, indywidualnych treści. Dla tych z Państwa, którzy szukają wsparcia w zakresie wyboru lub sprecyzowania treści inskrypcji, oferujemy naszą profesjonalną pomoc. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że niczego w tym zakresie nie narzucamy. To, jaki napis znajdzie się ostatecznie na płycie nagrobnej, zależy wyłącznie od Państwa.

Informacje uzupełniające

  1. Wykonywanie napisów w kamieniu
  2. Wykańczanie i uszlachetnianie inskrypcji
  3. Projektowanie kompozycji literniczej
  4. Litery renomowanych firm na nagrobki