Nasze realizacje nagrobków - gdzie działamy?

Podstawowym terenem działalności naszej firmy, w zakresie wykonawstwa i montażu (stawiania) nagrobków, jest Górny Śląsk, a w szczególności Ziemia Rybnicka, Ziemia Wodzisławska i okolice Raciborza. Poniższa mapka prezentuje, w ogólnym zarysie, miejscowości i cmentarze na których znajdują się nasze realizacje nagrobków pojedynczych, podwójnych, sarkofagów, grobowców, płyt pamięci, skrytek urnowych oraz innych pomników.

Orion Granity Świata Mapa realizacji nagrobków Obrys mapy obejmuje obszar powiatów:
rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego
Powiększ mapę

Gdzie mogą Państwo obejrzeć i ocenić nasze prace?

W siedzibie naszej firmy, w Szczerbicach posiadamy ogródek wystawowy w którym mogą Państwo obejrzeć niektóre, bieżące realizacje nagrobków. Ekspozycja ta znajduje się jednak w ciągłej aktualizacji, ze względu na fakt iż specjalizujemy się głównie w indywidualnych projektach, wykonywanych na zamówienie. Nagrobki te są zazwyczaj natychmiast lub w krótkim czasie po ukończeniu, transportowane na cmentarz w celu ostatecznego montażu. Dlatego podstawowym narzędziem, służącym do przedstawienia oferty, są prezentacje zdjęciowe.

Dysponujemy obszerną kolekcją zdjęć obrazujących wykonane przez nas nagrobki, a także oryginalne projekty pomników z katalogów najbardziej renomowanych marek. Wszystkie te materiały możemy zaprezentować na dużym ekranie. Polecamy Państwu skorzystanie z tej formy prezentacji oferty ponieważ materiał ten obejmuje niezliczone przykłady ciekawych realizacji nagrobków wśród których każdy znajdzie coś wyjątkowego.

Materiały zdjęciowe na stronie internetowej

Zamieszczone na stronach naszego serwisu internetowego fotografie nagrobków stanowią zaledwie skromny wycinek z dostępnej dokumentacji prac wykonanych przez naszą firmę. Ograniczenie to zostało podyktowane troską o zabezpieczenie oryginalnych projektów lub unikatowych niekiedy realizacji przed ich wyciekiem do sieci. Z bezpośrednich rozmów z naszymi Klientami możemy wnioskować, iż wysoko cenią sobie nasze indywidualne podejście, poparte szeroką paletą projektów i przykładów, dostępnych w naszej firmie. Zapraszamy!